wtorek, 6 sierpnia 2013

Jeśli sprzedałeś / kupiłeś samochód

Jeśli sprzedałeś samochód należy pamiętać o:
1. Zgłoszeniu sprzedaży pojazdu do Urzędu Komunikacyjnego oraz Urzędu Skarbowego*;
2. Zgłoszeniu sprzedaży pojazdu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym jest zawarta umowa OC.

Jeśli sprzedałeś pojazd i nabywca przepisał na siebie Twoje ubezpieczenie OC, to nie możesz dostać zwrotu zapłaconej przez Ciebie składki OC. Jeśli sprzedałeś auto i nabywca wypowiedział Twoją polisę OC, to możesz wnioskować o zwrot zapłaconej przez Ciebie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia (od dnia sprzedaży do końca okresu trwania polisy, na który została zawarta).

Jeśli sprzedałeś auto, które oprócz ryzyka OC miało również AutoCasco, NNW, Assistance, Szyby i in. ryzyka ubezpieczone, to za wszelkiego rodzaju ryzyka dobrowolne (tj. wszystko oprócz OC) można dostać zwrot zapłaconej przez Ciebie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia (od dnia sprzedaży do końca okresu trwania polisy, na który została zawarta).
 ______________________________________________

Jeśli kupiłeś samochód należy pamiętać o:
1. Przerejestrowaniu pojazdu w Urzędzie Komunikacyjnym na Twoje imię, nazwisko, adres oraz zgłoszenie kupna w Urzędzie Skarbowym*;
2. Zgłoszeniu się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym jest zawarta umowa OC w celu:
a) przepisania polisy z poprzedniego właściciela bez dokonania rekalkulacji składki. Jest to dość korzystne rozwiązanie w przypadku, gdy nabywca pojazdu:
- nie posiada własnych zniżek lub ma niepełne (pod warunkiem, że zbywca pojazdu miał większe/pełne zniżki);
- jest osobą młodą i może być liczona zwyżka za wiek;
- ma na swoim koncie szkody, które jeszcze nie wygasły (pod warunkiem, że sprzedawca nie miał/miał mniej szkód).
b) rozwiązania obowiązującej umowy ubezpieczenia jeśli:
- nabywca ubezpieczy samochód w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym;
- Towarzystwo, w którym jest zawarte ubezpieczenie nie przewiduje możliwości przepisania polisy bez rekalkulacji i składka po rekalkulacji będzie mniej korzystna dla nabywcy.

Należy pamiętać, że w momencie zakupu auta to nabywca przejmuje wszelkie prawa i obowiązki na to auto. Jeśli składka za-ubezpieczenie OC nie była opłacona w 100% przez sprzedawcę, to kupujący powinien uregulować wszelkiego rodzaju zaległości w ubezpieczeniu OC auta (od dnia zakupu pojazdu, o ile nie wypowie umowę ubezpieczenia w określonym przez Ustawę terminie).


 *jeżeli dotyczy  

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Kary za brak OC

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obligatoryjnym w przypadku zarejestrowanego pojazdu i/lub posiadanego gospodarstwa rolnego (1-ha-i-więcej). Za przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC grożą kary, wysokość których jest co roku zmieniana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

czwartek, 1 sierpnia 2013

OC komunikacyjne, OC rolne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych i/lub gospodarstw rolnych reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Zgodnie z w/w Ustawą każdy pojazd, który ma rejestrację w Urzędzie Komunikacyjnym powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Nawet jeśli samochód nie jest używany w-ciągu roku, ale nie jest wyrejestrowany z Urzędu Komunikacyjnego (zezłomowany), to również musi posiadać umowę OC.

Posiadanie zarejestrowanego pojazdu i/lub gospodarstwa rolnego (co-najmniej 1 ha) jest równoznaczne z obowiązkiem posiadania umowy ubezpieczenia OC.

Zapraszam do wyliczenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Mobilny Agent
tel. 502-705-856