czwartek, 1 sierpnia 2013

OC komunikacyjne, OC rolne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych i/lub gospodarstw rolnych reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Zgodnie z w/w Ustawą każdy pojazd, który ma rejestrację w Urzędzie Komunikacyjnym powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Nawet jeśli samochód nie jest używany w-ciągu roku, ale nie jest wyrejestrowany z Urzędu Komunikacyjnego (zezłomowany), to również musi posiadać umowę OC.

Posiadanie zarejestrowanego pojazdu i/lub gospodarstwa rolnego (co-najmniej 1 ha) jest równoznaczne z obowiązkiem posiadania umowy ubezpieczenia OC.

Zapraszam do wyliczenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Mobilny Agent
tel. 502-705-856