poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Kary za brak OC

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obligatoryjnym w przypadku zarejestrowanego pojazdu i/lub posiadanego gospodarstwa rolnego (1-ha-i-więcej). Za przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC grożą kary, wysokość których jest co roku zmieniana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.